Diagnoza autyzmu- Ados 2. Już w Centrum RiM!

Nowy standard diagnozy autyzmu jest już dostępny w RiMie.

Test ADOS- 2 jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Do niedawna najczęstszym standardem w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu były obserwacje dziecka przez specjalistów wraz z zebraniem wywiadu od rodziców. Nie było wystandaryzowanego narzędzia, które pomogłoby w ocenie objawów. Specjaliści bazowali na swoim doświadczeniu, oraz kryteriach diagnostycznych. Teraz jednak ADOS – 2 jest już dostępny w RiMie.

ADOS-2 jest protokołem obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu. W niektórych krajach jest standardowym badaniem podczas diagnozowania. ADOS nazywany jest „złotym standardem” diagnozy autyzmu, ponieważ na podstawie ściśle określonych kryteriów osoba diagnozująca ocenia zachowanie za pomocą punktów i oblicza wynik końcowy. Dzięki niemu specjaliści mogą bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania.

Skrót ADOS oznacza Autism Diagnosis Observation Schedule (protokół obserwacji do diagnozy autyzmu). Liczba 2 w nazwie oznacza drugą wersję narzędzia. Jest to badanie, które można przeprowadzić zarówno u małych dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Osób niemówiących, oraz sprawnie posługujących się mową. Nie jest jednak traktowany jako jedyne źródło informacji, ponieważ w diagnozowaniu bierze udział zespół specjalistów, który na bieżąco wymienia się informacjami między sobą. W ADOS – 2 nie oceniamy rozwoju dziecka w różnych sferach, tylko oceniamy objawy charakterystyczne dla autyzmu: interakcje społeczne, komunikacje oraz ograniczone, powtarzalne zachowania. Osoby przeprowadzające badanie muszą być przeszkolone. Samo badanie trwa 40 – 60 minut. W przypadku małych dzieci w pokoju obecny jest rodzic lub opiekun. Badanie można powtórzyć po 6 miesiącach lub po roku, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie postępów dziecka.

Specjaliści stosują ADOS od kilkunastu lat. Narzędzie zostało przetłumaczone na 16 języków. W niektórych krajach np. w USA specjaliści zawsze przeprowadzają ADOS – jako część procedury diagnostycznej. Projekt, który polegał na zaadaptowaniu ADOS-2 do polskich warunków prowadzony był przez prof. Ewę Pisulę i dr Izabelę Chojnicką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *