Diagnoza i leczenie autyzmu

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym najważniejszą rolę odgrywa funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Choroba ta pojawia się już we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie, dlatego tak często mówi się przede wszystkim o tym, czym jest autyzm u dzieci. Polega na widocznym wyizolowaniu się człowieka od otaczającego go świata, znacznym ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz subiektywnym poczuciu pewnego rodzaju „odcięcia się” od tego, co wokół. W zależności od jednostki, autyzm może objawiać się zarówno wewnętrzną pustką, jak i niemalże nadmiarem bogatych przeżyć wewnętrznych.

Autyzm ma kilka odmian…

Występuje kilka odmian tej choroby. Najbardziej znane to autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera czy autyzm atypowy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie.

Jak wygląda diagnoza i leczenie autyzmu w naszym Centrum Rehabilitacji i Mowy? Konsultacja opiera się na pięciu najważniejszych, fundamentalnych krokach służących odpowiedniemu rozpoznaniu.

Diagnoza autyzmu- Ados 2. Już w Centrum RiM!

Diagnoza autyzmu krok po kroku

Krok pierwszy to konsultacja ogólnorozwojowa, podczas której nasi specjaliści zapoznają się wstępnie z dzieckiem, jego rodzicami i dotychczasową dokumentacją. Na tym etapie terapeuta wskazuje również, jakie opinie są niezbędne do uzyskania diagnozy autyzmu (lub innych zaburzeń rozwojowych). Podczas konsultacji dowiecie się czy warto podejmować się w przypadku Państwa dziecka diagnozy autyzmu czy zaleca się inne postępowanie diagnostyczne. Udzielimy Wam również wszelkich informacji dotyczących Państwa obaw związanych z rozwojem dziecka.

Opinia psychologiczna to następny krok w dokonaniu prawidłowej diagnozy autyzmu. Jeśli podczas pierwszej konsultacji nasz specjalista zasugeruje Państwu wykonanie diagnozy w kierunku autyzmu lub innych zaburzeń rozwoju, konieczne będzie uzyskanie opinii psychologicznej. Jeśli udało się Państwu uzyskać taką opinię wcześniej z innej poradni, będzie ona również honorowana w naszym centrum.

Uzyskanie opinii psychologicznej w Centrum RiM wygląda następująco:

 • psycholog dokonuje obserwacji w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko,
 • odbywa się spotkanie z obojgiem rodziców bez udziału dziecka,
 • podczas kolejnych konsultacji terapeuta wykonuje badanie psychologiczne dziecka,
 • terapeuta wydaje opinię psychologiczną.

W zależności od przypadku, aby dokonać wnikliwej diagnozy autyzmu (oraz innych zaburzeń rozwoju), należy wykonać dodatkowe badania uzupełniające z zakresu:

 • logopedii lub neurologopedii,
 • integracji sensorycznej,
 • fizjoterapii,
 • test uwagi i lateralizacji słuchu,

Krok czwarty to opinia psychiatry dziecięcego. To ostatnia konsultacja w diagnozie. Na tym etapie lekarz psychiatra jeszcze raz bada Państwa dziecko i w oparciu o swoje badanie, wyniki oraz wcześniej uzyskane od Państwa opinie, wydaje diagnozę wraz z wpisaną jednostką chorobową, następnie informuje o dalszym postępowaniu.

Ostatni element diagnozy to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub WWR (wczesne wspomaganie rozwoju). W zależności od diagnozy, z opinią psychiatry muszą się Państwo udać do poradni publicznej, do której należycie, w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub/ i WWR (wczesnego wspomagania rozwoju).

Dlaczego warto zdecydować się na diagnozę?

 1. Dzięki diagnozie uzyskują Państwo wiedzę na temat zaburzenia.
 2. Dowiadujecie się, w jaki sposób można leczyć zaburzenie i na czym polega terapia autyzmu.
 3. Uzyskujecie możliwość pozyskania dwóch niezwykle ważnych dokumentów – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki nim z ramienia urzędu miasta i starostwa możecie starać się o odpowiednie w tym przypadku dotacje, które najczęściej są w stanie pokryć koszty dalszej terapii.

Służymy Państwu pomocą

Choć cały proces diagnozy autyzmu może wydawać się nieco skomplikowany i żmudny, zapewniamy, że na każdym etapie służymy Państwu pomocą. Pomożemy Wam przejść proces diagnostyczny szybko i w przyjaznej atmosferze. Zadbajcie o rozwój swojego dziecka w Centrum Rehabilitacji i Mowy!

F