Diagnoza i leczenie autyzmu

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, w którym najważniejszą rolę odgrywa funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Choroba ta pojawia się już we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie, dlatego tak często mówi się przede wszystkim o tym, czym jest autyzm u dzieci. Polega na widocznym wyizolowaniu się człowieka od otaczającego go świata, znacznym ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem oraz subiektywnym poczuciu pewnego rodzaju „odcięcia się” od tego, co wokół. W zależności od jednostki, autyzm może objawiać się zarówno wewnętrzną pustką, jak i niemalże nadmiarem bogatych przeżyć wewnętrznych.

Autyzm ma kilka odmian…

Występuje kilka odmian tej choroby. Najbardziej znane to autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera czy autyzm atypowy. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są obecnie najczęściej występującymi zaburzeniami na świecie.

Jak wygląda diagnoza i leczenie autyzmu w naszym Centrum Rehabilitacji i Mowy? Konsultacja opiera się na pięciu najważniejszych, fundamentalnych krokach służących odpowiedniemu rozpoznaniu.

Diagnoza autyzmu- Ados 2. Już w Centrum RiM!

diagnoza autyzmu

Objawy autyzmu- Sprawdź czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo.

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka kilka z poniższych zachowań- warto to sprawdzić.

Typowe objawy autyzmu:

 • brak lub słabe zainteresowanie innymi ludźmi, dziećmi
 • brak lub słaba współpraca/zabawa z rówieśnikami
 • brak, unikanie lub ograniczony kontakt wzrokowy
 • lęk przed ludźmi, nowymi osobami, nowymi miejscami 
 • problem z opanowaniem mowy lub całkowity brak mowy
 • specyficzna mowa ( dziecko mówi po swojemu, mruczy)
 • wybiórcze rozumienie mowy( czasami rozumie a czasami nie reaguje na to, co się do dziecka mówi)
 • nie zawsze reaguje na własne imię
 • często powtarza te same słowa, sylaby, zdania nawet tylko raz usłyszane
 • nadwrażliwość na dźwięki ( zatyka uszy przy różnych dźwiękach)
 • wąski zakres zainteresowań, zabaw
 • sztywność w zachowaniach i sytuacjach
 • opór wobec zmian w otoczeniu, częste buntowanie się
 • fascynacja przedmiotami, zabawkami a nie ludźmi
 • wybiórcza koncentracja, problem ze skupieniem uwagi
 • nadruchliwość
 • specyficzna zabawa- np. ustawianie zabawek w rzędzie
 • odnosisz wrażenie, że dziecko jest zainteresowane bardziej zabawkami niż zabawą z Tobą
 • powtarzanie ruchów np. kiwanie się, kręcenie się wokół własnej osi, bawienie się godzinami sznurkiem, kółkiem od samochodu(zabawki), chodzenie na palcach, tiki, upośledzona zręczność manualna i ruchowa, trzepotanie rękami, przebieranie palcami, skręcanie włosów, lizanie dłoni, spadek napięcia mięśniowego, uderzenie głową itp.

Diagnoza autyzmu krok po kroku

Krok pierwszy to konsultacja ogólnorozwojowa, podczas której nasi specjaliści zapoznają się wstępnie z dzieckiem, jego rodzicami i dotychczasową dokumentacją. Na tym etapie terapeuta wskazuje również, jakie opinie są niezbędne do uzyskania diagnozy autyzmu (lub innych zaburzeń rozwojowych). Podczas konsultacji dowiecie się czy warto podejmować się w przypadku Państwa dziecka diagnozy autyzmu czy zaleca się inne postępowanie diagnostyczne. Udzielimy Wam również wszelkich informacji dotyczących Państwa obaw związanych z rozwojem dziecka.

Opinia psychologiczna to następny krok w dokonaniu prawidłowej diagnozy autyzmu. Jeśli podczas pierwszej konsultacji nasz specjalista zasugeruje Państwu wykonanie diagnozy w kierunku autyzmu lub innych zaburzeń rozwoju, konieczne będzie uzyskanie opinii psychologicznej.

Uzyskanie opinii psychologicznej w Centrum RiM wygląda następująco:

 • psycholog dokonuje obserwacji w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko,
 • odbywa się spotkanie z obojgiem rodziców bez udziału dziecka,
 • podczas kolejnych konsultacji terapeuta wykonuje badanie psychologiczne dziecka,
 • terapeuta wydaje opinię psychologiczną.

W zależności od przypadku, aby dokonać wnikliwej diagnozy autyzmu (oraz innych zaburzeń rozwoju), należy wykonać dodatkowe badania uzupełniające z zakresu:

 • logopedii lub neurologopedii,
 • integracji sensorycznej,
 • fizjoterapii,
 • test uwagi i lateralizacji słuchu,

Krok czwarty to opinia psychiatry dziecięcego. To ostatnia konsultacja w diagnozie. Na tym etapie lekarz psychiatra jeszcze raz bada Państwa dziecko i w oparciu o swoje badanie, wyniki oraz wcześniej uzyskane od Państwa opinie, wydaje diagnozę wraz z wpisaną jednostką chorobową, następnie informuje o dalszym postępowaniu.

Ostatni element diagnozy to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub WWR (wczesne wspomaganie rozwoju). W zależności od diagnozy, z opinią psychiatry muszą się Państwo udać do poradni publicznej, do której należycie, w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub/ i WWR (wczesnego wspomagania rozwoju).

Dlaczego warto zdecydować się na diagnozę?
 1. Dzięki diagnozie uzyskują Państwo wiedzę na temat zaburzenia.
 2. Dowiadujecie się, w jaki sposób można leczyć zaburzenie i na czym polega terapia autyzmu.
 3. Uzyskujecie możliwość pozyskania dwóch niezwykle ważnych dokumentów – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki nim z ramienia urzędu miasta i starostwa możecie starać się o odpowiednie w tym przypadku dotacje, które najczęściej są w stanie pokryć koszty dalszej terapii.
Służymy Państwu pomocą

Choć cały proces diagnozy autyzmu może wydawać się nieco skomplikowany i żmudny, zapewniamy, że na każdym etapie służymy Państwu pomocą. Pomożemy Wam przejść proces diagnostyczny szybko i w przyjaznej atmosferze. Zadbajcie o rozwój swojego dziecka w Centrum Rehabilitacji i Mowy!

F