Trening słuchowy Tomatisa

Trening Słuchowy Tomatisa w Centrum RIM - Wspieranie Rozwoju Dzieci

Czym jest Trening Słuchowy Tomatisa?

Usługa “Trening Słuchowy Tomatisa” w Centrum RIM Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna Dzieci to innowacyjna metoda terapeutyczna, która ma na celu wspieranie rozwoju słuchu, komunikacji, mowy oraz zdolności koncentracji u dzieci z różnymi trudnościami. Metoda Tomatisa, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca Dr. Alfreda Tomatisa, opiera się na założeniu, że poprawa funkcjonowania słuchu może prowadzić do istotnych zmian w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

Dla kogo jest Trening Słuchowy Tomatisa?

Trening Słuchowy Tomatisa może być skierowany do dzieci z różnymi trudnościami, takimi jak:

Jak wygląda terapia Tomatisa w Centrum RIM?

Trening Słuchowy Tomatisa w Centrum RIM polega na korzystaniu z indywidualnie dobranych programów słuchowych, które wykorzystują specjalistyczne urządzenia oraz muzykę (głównie utwory Mozarta i muzykę Gregoriańską) przetworzoną w celu stymulacji układu słuchowego. Sesje terapeutyczne są przeprowadzane w spokojnej i komfortowej atmosferze, gdzie dziecko słucha muzyki przez specjalne słuchawki, które dostarczają dźwięku zarówno przez powietrze, jak i przez przewodzenie kostne.

Rola terapeutów i rodziców w terapii Tomatisa

Terapia jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy śledzą postępy dziecka i dostosowują program terapeutyczny do jego indywidualnych potrzeb. Współpraca z rodzicami jest kluczowym elementem treningu słuchowego Tomatisa, a terapeuci utrzymują regularną komunikację z opiekunami, informując o postępach dziecka oraz dostarczając odpowiednie strategie i narzędzia, które mogą być stosowane również w domu.

Korzyści płynące z Treningu Słuchowego Tomatisa

Trening Słuchowy Tomatisa może przynieść różnorodne korzyści, takie jak:

Holistyczne podejście do rozwoju dziecka w Centrum RIM

Terapia Tomatisa w Centrum RIM to holistyczne podejście, które stawia na wszechstronny rozwój dziecka. Korzystając z tej usługi, rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie. Nasz zespół specjalistów dąży do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów, współpracując z rodzicami i nauczycielami, aby wspólnie pracować nad rozwojem dziecka i jego dobrostanem. Dzięki treningowi słuchowemu Tomatisa, dzieci mają możliwość pokonania barier komunikacyjnych, osiągnięcia sukcesów edukacyjnych oraz poprawienia jakości swojego życia, zarówno emocjonalnego, jak i społecznego.