Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej centrum-rim.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w kei.pl.

2. Formularz kontaktowy

Dane osobowe podane podczas wysyłania formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej biuro@centrum-rim.pl oraz w bazie danych w kei.pl w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na wysłaną wiadomość. Osoby trzecie nie mają do danych dostępu.

3. Administrator danych

Podanie danych osobowych do obsługi zapytania jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@centrum-rim.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma Barbara Kropielnicka NIP: 534 223 25 49, REGON:147064405 mieszcząca się przy ul. Ołówkowej 39, w Pruszkowie.

4. Powierzenie danych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732079, NIP: PL6792736374,tel. 12 349 22 00, e-mail: bok@kei.pl, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

5. Pliki cookies

Pliki cookies strony centrum-rim.pl nie przechowują danych osobowych. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookies należy użyć wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Google Analytics – Te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji Google Analytics, która pomaga zdobyć i analizować informacje na temat m.in. wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym i służą do udoskonalenia strony internetowej centrum-rim.pl.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Barbara Kropielnicka. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracującego z operatorem partnera – Google.