Iwona Kamińska

Cześć, jestem Iwona Kamińska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ze specjalizacją Pedagogika Terapeutyczna, Wychowanie Przedszkolne oraz Terapia Pedagogiczna. Ukończyłam studia podyplomowe „Wczesna Interwencja- Pomoc Dziecku i Rodzinie- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w tym z ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem”.

Iwona Kamińska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ze specjalizacją Pedagogika Terapeutyczna, Wychowanie Przedszkolne oraz Terapia Pedagogiczna. Ukończyłam studia podyplomowe „Wczesna Interwencja- Pomoc Dziecku i Rodzinie- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w tym z ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem”.

Pracą z dziećmi ze spektrum autyzmu zajmuję się od 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w czasie praktyk w szkołach i przedszkolach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz w ośrodku wczesnej interwencji. W placówce terapeutycznej asystowałam dzieciom podczas zajęć grupowych oraz prowadziłam terapię indywidualną. W Fundacji Synapsis odbyłam dwuletni specjalistyczny staż terapeutyczny w zakresie terapii dzieci z autyzmem i pracy z rodziną.

W Punkcie Przedszkolnym RIM prowadzę indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Staram się aby na moich zajęciach dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie, gdyż w takich warunkach najlepiej nabywa się umiejętności. Podczas terapii wykorzystuję różnorodne metody m.in. elementy terapii behawioralnej, metody ESDM a także wprowadzam komunikację alternatywną i wspomagającą.

Ukończyłam następujące szkolenia/ warsztaty:

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy
 • The Early Start Denver Model- (ESDM Introductory Workshop)- I stopień
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia
 • KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • VB- MAPP Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
 • Picture Exchange Communication System- poziom I
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON- poziom podstawowy
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? Szkolenie III modułowe
 • AAC jako wsparcie mówienia
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • Metoda werbo- tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej- cz. I
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Trening jedzenia. Trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Ergoterapia- terapia ręki w rozwoju małego dziecka
 • Ruch dla Uczenia się („Move to Learn”)
 • Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”
 • SensoPaka- metody i formy pracy z płytami SensoPaki i Platformą Rezonansową
 • Konferencja naukowo- szkoleniowa „Dziecko- Rodzina- Terapeuci- poznanie, wsparcie, współdziałanie”
 • Stymulacja rozwoju dziecka z niepełnosprawnością w zabawie- warsztaty
 • Wprowadzamy AAC- warsztaty
 • Jak wspierać komunikację dziecka z ASD?- warsztaty