Agnieszka Sitek

Cześć, jestem Agnieszka Sitek

Jestem absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie: Akademia Teatralna). Postrzegam siebie przede wszystkim jako aktorkę teatralną, choć mam też za sobą liczne doświadczenia pracy w filmie, w telewizji i przy radiowym mikrofonie.

Agnieszka Sitek

Pedagog specjalny, Logopeda

Pedagog specjalny, Logopeda

Jestem absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie: Akademia Teatralna). Postrzegam siebie przede wszystkim jako aktorkę teatralną, choć mam też za sobą liczne doświadczenia pracy w filmie, w telewizji i przy radiowym mikrofonie.

Oprócz pracy w teatrze prowadzę warsztaty i zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nie będzie w tym przesady, jeśli napiszę, że w wieku od 3 do ponad stu lat, ponieważ mam za sobą doświadczenia pracy zarówno z przedszkolakami, czy uczniami szkoły podstawowej (m. in. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie), jak i z młodzieżą licealną (m. in. w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, gdzie prowadzę również terapię logopedyczną dla uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz z seniorami (m. in. w jednym z warszawskich domów pomocy społecznej).

Jestem także absolwentką kierunku Pedagogika specjalna z modułem Pedagogika wczesnoszkolna (specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną), który ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie podyplomowo pod kierunkiem dr Danuty Emiluty-Rozya studiowałam Logopedię, pogłębiając tym samym moje wieloletnie zainteresowania związane z techniką mowy, wyrazistością artykulacyjną i emisją głosu.

Obszar moich zainteresowań w logopedii to:

• logopedia medialna i artystyczna
• balbutologopedia
• terapia miofunkcjonalna
• zaburzenia funkcji prymarnych w obrębie aparatu stomatognatycznego
• dyslalia o wielorakiej etiologii
• opóźniony rozwój mowy
• terapia dysleksji