Aneta Chądzyńska

Cześć, jestem Aneta Chądzyńska

Ukończyłam studia Psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Studia Podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja- pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Aneta Chądzyńska

Psycholog

Psycholog

Ukończyłam studia Psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Studia Podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja- pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem zdobywałam pracując w przedszkolach integracyjnych oraz terapeutycznych jako terapeuta indywidualny oraz grupowy.

Szkolenia:
• Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
• Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa. Pareo Centrum Terapii Logo-Ped Joanna Wójtowicz- Pałasz
• Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną. Pareo Centrum Terapii Logo-Ped Joanna Wójtowicz- Pałasz
• AAC jako wsparcie mówienia. Prowadzący: Ewa Grzelak
• Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin ze złożonymi potrzebami komunikacji. Blok I, II i III. Prowadzący: dr Magdalena Grycman
• Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się. I i II stopień. Centrum edukacji i komunikacji Joanna Pachutko
• Szkolenie metodyczne – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC). Prowadzący: mgr Alina Smyczek
• Podejście Verbal Behavior i zastosowanie narzędzia VB-MAPP w terapii trudności komunikacyjnych u dzieci o zaburzonym rozwoju. Fundacja „Wsparcie Na Starcie”
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii. Ośrodek szkolenia Scolaris.
• Szkoła Terapii Ręki – 160-godzinny kurs nadający tytuł Terapeuty Ręki w pracy pedagogicznej z dzieckiem. Prowadzący: Agnieszka Rosa
• Autystyczne spektrum zaburzeń. Jak pracować z dzieckiem
• Metoda Dobrego Startu – część praktyczna
• Udział w grupie superwizyjnej „DogdAACsię” prowadzonej przez fundację GenerAACja.
• Udział w warsztacie specjalistycznym „Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”. – Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk
• Udział w projekcie szkoleniowo-warsztatowym dla terapeutów, nauczycieli, wolontariuszy i rodzin dzieci z autyzmem. Fundacja „Krok Po Kroku”
• Udział w konferencji: Autyzm – Drogi do sukcesu. Fundacja Scolar.