Diagnoza i terapia dziecka ze spectrum autyzmu

autyzm u dziecka terapia

Autyzm u dziecka | Terapia

Każdy proces diagnozy funkcjonalnej dziecka powinien odnosić się do prawidłowości rozwojowych. Diagnoza SI i terapia integracji sensorycznej nie jest tu wyjątkiem.

Opiera się na: wywiadzie z rodzicami dziecka, swobodnej obserwacji aktywności dziecka, próbach obserwacji klinicznej oraz Południowo – Kalifornijskich Testach SI. Diagnoza powinna przede wszystkim analizować jakość wykonywanych prób, zdań, aktywności, w taki sposób, aby móc opisać pewien charakterystyczny dla danego dziecka obraz trudności, a następnie powiązać te obserwacje z problemem zgłaszanym przez rodziców.

Dla dzieci ze spectrum autyzmu charakterystyczny jest niezwykle zróżnicowany obraz kliniczny dziecka. Obserwując funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu, należy dążyć do zrozumienia jego reakcji na bodźce sensoryczne, które mogą powodować przeładowanie informacjami z zewnątrz. Terapeuta podczas diagnozy i terapii opiera się przede wszystkim na uważnej obserwacji preferowanych przez dziecko aktywności oraz jego reakcji na proponowane bodźce i zabawy.

Im wcześniej dziecko jest objęte działaniem terapeutycznym, tym większa szansa odblokowania sensorycznych czynników hamujących rozwój dziecka, jak też rozwijania nowych umiejętności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *