Weronika Szuścicka

Cześć, jestem Weronika Szuścicka

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, ze specjalizacją glottodydaktyczną oraz studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk w przedszkolach, szkołach, prywatnych gabinetach, centrach medycznych i szpitalach.

Weronika Szuścicka

Logopeda, Terapeuta SI

Nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, ze specjalizacją glottodydaktyczną oraz studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk w przedszkolach, szkołach, prywatnych gabinetach, centrach medycznych i szpitalach, gdzie prowadziłam diagnozę i terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Prowadzę terapię indywidualną pacjentów z różnorodnymi trudnościami z zakresu integracji sensorycznej oraz logopedii. Staram się łączyć te dwie dziedziny, gdyż zestawienie to przynosi najlepsze efekty w terapii.

Na zajęciach stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, która jest podstawą osiągania postępów w terapii. Ważne jest dla mnie, żeby były one odczuwane przez dziecko. Nowych umiejętności uczę przede wszystkim poprzez zabawę. W swojej pracy przywiązuję szczególną uwagę do rozwijania umiejętności komunikacyjnych potrzebnych w sytuacjach codziennych.

Staram się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności terapeutyczne. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących wywoływania i utrwalania głosek, dysfunkcji i parafunkcji narządu mowy, trudności dzieci z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Zdobywałam również wiedzę z zakresu wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej (w tym systemu PECS i komunikatora MÓWik), rozwijania i doskonalenia komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu oraz wspierania ich rozwoju i samodzielności, a także radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Odbyłam szkolenia z Treningu Umiejętności Społecznych oraz sensorycznego wspierania rozwoju dziecka.