Marta Boczkowska

Cześć, jestem Marta Boczkowska

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej.

Marta Boczkowska

Pedagog specjalny, Terapeuta SI

Pedagog specjalny, Terapeuta SI

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej. Od 2013 roku pracuje z dziećmi ze spectrum autyzmu, dysleksją, niepełnosprawnością oraz dziećmi z zaburzeniami i trudnościami rozwoju mowy i komunikacji. Jestem terapeutą indywidualnym, grupowym oraz członkiem wielospecjalistycznego zespołu diagnostycznego, prowadzę diagnozy i konsultacje. development and parents understandably worry about the child’s well-being and later success in school.

Zasoby, z których czerpię w swojej pracy z dziećmi i rodzicami:
• Kształtowanie Kompetencji Społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergerem
• VB-MAPP Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii
• Ryzyko dysleksji- ranga diagnozy, stymulacji, wyrównywanie deficytów
• Astronaut Training Vision Screening nad Integrated Vestibular -Audiotory- Visual, Tretment Strategies. Mary Kawar
• Dieta sensoryczna- optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi T.M. Stackhouse, J.Wilbarger • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku 1.m.ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
• Diagnostyka i Terapia Zburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening
• Profil Psychoedukacyjny Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
• Kurs instruktora jogi dla dzieci
• Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
• Trening Słuchowy TOMATIS
• Program percepcyjno – motoryczny „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn) • Racjonalna terapia Zachowania (RTZ)
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Terapia ręki I i II stopnia
• Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop
• Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy, drugi i trzeci rok
• Psychiatryczne aspekty interwencji kryzysowej. Reakcja na stres – PTSD
• Masaż Shantala