Małgorzata Makulińska

Cześć, jestem Małgorzata Makulińska

Przyjmuję na terapię indywidualną dorosłych i młodzież. Prowadzę również terapię systemową par, małżeństw i rodzin oraz konsultacje wychowawcze.

malgorzata makulinska psychotera rim

Małgorzata Makulińska

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta, psycholog

Przyjmuję na terapię indywidualną dorosłych i młodzież. Prowadzę również terapię systemową par, małżeństw i rodzin oraz konsultacje wychowawcze.

Psychoterapia – jest drogą, która prowadzi do większego zrozumienia siebie na poziomie umysłu, duszy i ciała. Nasze emocje wpływają na życie codzienne, ujawniając się poprzez relacje w domu czy w pracy, jak również na zdrowie ciała. Mówi się, że ciało jest jak mapa – jeśli umiesz ją czytać wiele się dowiesz o osobowości i psychice człowieka. Emocje, pragnienia, kompleksy wyraźnie odzwierciedlają się w naszym sposobie poruszania się i wyglądzie. Warto pamiętać, że ciało, umysł i dusza stanowią jedność. Naruszenie jednego z tych elementów wpływa na pozostałe. Pracując z klientami pomagam im przezwyciężać wszelkiego rodzaju problemy. Przyglądamy się, co one powodują, co dają i jak wpłynęły na dotychczasowe życie klientów oraz bliskie im osoby. W wyniku naszych spotkań lepiej zaczynają rozumieć siebie i innych, przez co poprawiają swoje życie. Dostrzegają więcej radości, przyjemności i pozwalają sobie oraz bliskim na doświadczanie jej, zdobywają większe zaufanie i akceptację nie tylko samego siebie, ale też ważnych osób, co może wpłynąć na pogłębienie więzi. Poprawia się wzajemna komunikacja. Jednak przede wszystkim czują i dostrzegają więcej, co powoduje prawdziwe rozpoznawanie w sobie emocji. Zaczynają działać spójnie z umysłem i emocjami, z mniejszym napięciem w ciele czyli w zgodzie ze sobą.

Również cenne dla mnie w pracy zespołu RIM jest całościowe spojrzenie na potrzeby dziecka i jego rodziny. Może się okazać, że rodzina potrzebuje wsparcia terapeuty systemowego, aby zrozumieć jak zachowania dziecka odzwierciedlają to, co się dzieje. Problemy dziecka mogły maskować występujące w tej rodzinie trudności np. w porozumiewaniu się między sobą. W wyniku rozmowy z całą rodziną lub z rodzicami można wypracować zmiany, aby poprawić wzajemną komunikację, pogłębić bliskość i zaufanie, co wpłynie również pozytywnie na zachowanie dziecka.

Dodatkowo wyjątkową zaletą jest to, że cały zespół RIM może brać udział w diagnozie dziecka (m.in. logopeda, psycholog, terapeuta SI), co pozwala wypracować jak najlepszą strategię pomocy. Z mojego doświadczenia wiem, że tylko wspólna praca terapeutów, dziecka i rodziny przynosi jak najlepsze efekty.
Mam doświadczenie w pracy m.in. z zaburzeniami odżywiania, zespołem Aspergera, depresją, lękami, chwiejnością nastroju, trudnościach w relacjach z ludźmi, kryzysach emocjonalnych, kryzysach w związku oraz problemach wychowawczych.

Prywatnie pasjonuję się żeglarstwem i wyprawami rowerowymi oraz medytacją.
Więcej o mojej pracy można poczytać na stronie www.rozumiemysiebie.pl

Pracowałam m.in. w:
– Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
– Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży OPTA, gdzie byłam psychologiem i terapeutą rodzinnym.
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, gdzie zajmowałam się diagnostyką i terapią;
– Katolickiej Fundacji i Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN prowadziłam poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Mam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi z zakresu: zaburzeń odżywiania, asertywności, radzenia sobie ze złością, treningu umiejętności wychowawczych czy jak mówić, żeby dzieci nas słuchały itp.

Prowadziłam także ćwiczenia i wykłady dla studentów pedagogiki z zakresu psychologii
i psychoterapii.

Uczestniczyłam w stażach m.in. na oddziale psychiatrycznym w Wojskowym Instytucie Medycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SPZLO Praga Południe.

Jestem pod stałą superwizją.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach.

Ukończona edukacja:
– Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
– Terapia Rodzin– czteroletnie studia podyplomowe (rekomendowane przez PTP).
– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
– Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Studia podyplomowe
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
– Psychologia w indywidualnym toku studiów. Studia magisterskie
Uniwersytet Warszawski
– Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna. Studia podyplomowe
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Kierunek: Pedagogika Specjalna. Studia magisterskie

Uczestniczyłam w licznych kursach, najważniejsze to:
– Podejście egzystencjalne-psychoterapia Gestalt. IPIG w Krakowie
– Podejście poznawczo-behawioralne. Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
– Roczne szkolenie z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.
– I i II Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. LETSR
– Wstęp do pracy z dzieckiem i rodziną. LETSR
– Terapia Integracji Sensorycznej (I i II stopień) PSTIS
– Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniu. LETSR