Zespół Aspergera

Mianem Zespołu Aspergera określa się zaburzenie rozwojowe, które należy do spektrum autyzmu i uznawane jest często za jego najłagodniejszy przypadek. Dotyczy przede wszystkim zaburzeń funkcjonalnych i podobnie jak wszystkie inne przypadki autyzmu ma podłoże neurologiczne. Z tego powodu Zespół Aspergera leczenie jest takie ważne. U osoby ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach, niechęć do pracy w grupie oraz problemy w komunikacji z otoczeniem.

Zespół Aspergera – Pierwsze objawy

Dzieci z Zespołem Aspergera cechuje ograniczony zakres zainteresowań i pewnego rodzaju powtarzające się, a nawet uporczywe zachowania, które mogą występować zarówno w łagodnej, jak i bardzo zaawansowanej formie. Inne objawy typowe dla tej choroby to zaburzenia języka (sztywna mowa, niezdolność rozumienia znaczeń przenośnych i ukrytych, nieodpowiednia intonacja głosu), problemy z komunikacją niewerbalną (niechęć do utrzymywania kontaktu wzrokowego, unikanie bliskości, duży dystans fizyczny), brak empatii czy niezdarność ruchowa.

Jak wygląda diagnoza Zespołu Aspergera w naszym Centrum Rehabilitacji i Mowy? Konsultacja opiera się na pięciu najważniejszych, fundamentalnych krokach służących odpowiedniemu rozpoznaniu.

Krok pierwszy to konsultacja ogólnorozwojowa, podczas której nasi specjaliści zapoznają się wstępnie z dzieckiem, jego rodzicami i dotychczasową dokumentacją. Na tym etapie terapeuta wskazuje również, jakie opinie są niezbędne do uzyskania diagnozy Zespołu Aspergera (również diagnozy autyzmu lub innych zaburzeń rozwojowych). Podczas konsultacji dowiecie się czy warto podejmować się w przypadku Państwa dziecka diagnozy Zespołu Aspergera czy zaleca się inne postępowanie diagnostyczne. Udzielimy Wam również wszelkich informacji dotyczących Państwa obaw związanych z rozwojem dziecka.

Opinia psychologiczna to następny krok w dokonaniu prawidłowej diagnozy Zespołu Aspergera. Jeśli podczas pierwszej konsultacji nasz terapeuta zasugeruje Państwu wykonanie diagnozy w kierunku tej choroby lub innych zaburzeń rozwoju, konieczne będzie uzyskanie opinii psychologicznej. Jeśli udało się Państwu uzyskać taką opinię wcześniej z innej poradni, będzie ona również honorowana w naszym centrum.

Uzyskanie opinii psychologicznej w Centrum RiM wygląda następująco:

  • psycholog dokonuje obserwacji w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko,
  • odbywa się spotkanie z obojgiem rodziców bez udziału dziecka,
  • podczas kolejnych konsultacji terapeuta wykonuje badanie psychologiczne dziecka,
  • terapeuta wydaje opinię psychologiczną.

W zależności od przypadku, aby dokonać wnikliwej diagnozy Zespołu Aspergera (oraz innych zaburzeń rozwoju), należy wykonać dodatkowe badania uzupełniające z zakresu:

logopedii lub neurologopedii,
integracji sensorycznej,
fizjoterapii,
test uwagi i lateralizacji słuchu,

Krok czwarty to opinia psychiatry dziecięcego. To ostatnia konsultacja w diagnozie. Na tym etapie lekarz psychiatra jeszcze raz bada Państwa dziecko i w oparciu o swoje badanie, wyniki oraz wcześniej uzyskane od Państwa opinie, wydaje diagnozę wraz z wpisaną jednostką chorobową, następnie informuje o dalszym postępowaniu.

Ostatni element diagnozy to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub WWR (wczesne wspomaganie rozwoju). W zależności od diagnozy, z opinią psychiatry muszą się Państwo udać do poradni publicznej, do której należycie, w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub/ i WWR (wczesnego wspomagania rozwoju).

Dlaczego warto zdecydować się na diagnozę?

    1. Dzięki diagnozie uzyskują Państwo wiedzę na temat zaburzenia.
    2. Dowiadujecie się, w jaki sposób można leczyć zaburzenie i na czym polega terapia autyzmu.
    3. Uzyskujecie możliwość pozyskania dwóch niezwykle ważnych dokumentów – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki nim z ramienia urzędu miasta i starostwa możecie starać się o odpowiednie w tym przypadku dotacje, które najczęściej są w stanie pokryć koszty dalszej terapii.

Służymy Państwu pomocą
Choć cały proces diagnozy Zespołu Aspergera może wydawać się nieco skomplikowany i żmudny, zapewniamy, że na każdym etapie służymy Państwu pomocą. Pomożemy Wam przejść proces diagnostyczny szybko i w przyjaznej atmosferze. Zadbajcie o rozwój swojego dziecka w Centrum Rehabilitacji i Mowy!