Zaburzenia depresyjne, lęki, zaburzenia społeczne, brak pewności siebie…

Zaburzenia depresyjne, lęki, zaburzenia społeczne, brak pewności siebie…

Do jakiego modelu wychowania przystosowały się ewolucyjnie nasze dzieci?

Na pewno nie do modelu mama po przedszkolu, tata weekendowo plus ekran.

Od setek tysięcy lat wychowanie było zajęciem wielopokoleniowym. Dzieci wyewoluowały, aby uczyć się od wielu różnych osób w różnym wieku- dziadków, pradziadków, wujków, cioć, przyjaciół rodziny, sąsiadów, kuzynów i wszystkich innych dzieci dzieci, które im towarzyszą.

W ciągu ostatniego tysiąclecia rodzina stopniowo się kurczyła od wielopokoleniowego modelu do mikro modelu rodzice plus dziecko. Stosunkowo od niedawna w historii ludzkości matki i ojcowie zajmują się sami trudem wychowania – wychowanie w pojedynkę. Często matka staje się jedynym partnerem do zabawy z dzieckiem. Współczesne warunki życia bardzo mocno izolują dzieci od rówieśników, sąsiadów.

Cała ta izolacja to wielka pułapka dla dalszego prawidłowego psychicznego i społecznego rozwoju małego człowieka. 

Niejednokrotnie zdarzyło mi się rozmawiać podczas konsultacji z rodzicami małych dzieci – czy dziecko ma kontakt z innymi dziećmi?

Często padały odpowiedzi: „nie, nie mamy sąsiadów, rodzina mieszka daleko”.

Często dla małego człowieka żłobek czy przedszkole jest pierwszym większym i długofalowym doświadczeniem społecznym.

Żeby dziecko potrafiło rozwijać się prawidłowo społecznie musi ćwiczyć ten aspekt… codziennie praktycznie od urodzenia – ćwiczyć czyli mieć dostęp do innych nie tylko mamy czy taty czy brata. Bycie otwartym na relacje z innymi nie bierze się z próżni, ten aspekt życia wymaga życia w społeczeństwie a nie wśród czterech ścian. Czasami samo przedszkole nie wystarczy… Warto pomyśleć o aspekcie społecznym, o sąsiadach o placach zabaw itp. Szukajmy kontaktu!!! bo badania są niepodważalne dla rodzaju ludzkiego:

Człowiek jest zwierzęciem stadnym i potrzebuje bycia w stadzie… Zaburzenia depresyjne, lęki, wyizolowanie, zaburzenia społeczne… to tylko niektóre problemy z jakimi na co dzień spotykamy się w naszej poradni, a które mogą być pokłosiem „izolacji”.

Na podstawie książki „Pewne siebie dziecko” Michaeleen Doucleff, Warszawa 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *