Ewa Somoraj

Cześć, jestem Ewa Somoraj

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w specjalności wychowanie przedszkolne, pedagogika kreatywności, pedagogika opiekuńczo-socjalna oraz pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Ewa Somoraj

Nauczyciel

Nauczyciel

W Punkcie Przedszkolnym RiM pracuję jako nauczyciel. W pracy z dziećmi szczególnie cenię sobie ich bystrość, rezolutność oraz dziecięcą niewinność.

Ukończyłam kursy/szkolenia:
– Roczne szkolenie teoretyczne i staż praktyczny organizowany przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.
– Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
– Trening Umiejętności Społecznych
– Terapia Ręki