Anna Maciejczuk

Cześć, jestem Anna Maciejczuk

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową.

anna maciejczuk psycholog

Anna Maciejczuk

Psycholog

Psycholog

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową.

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką. Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyłam na Kursie Psychologii Analitycznej C.G. Junga. Wykorzystuje je w trakcie prowadzenia psychoterapii młodzieży i dorosłych.

Pracę zawodową z dziećmi ze spektrum autyzmu rozpoczęłam w 2006 r. na Oddziale Dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od kilku lat oprócz pracy klinicznej zajmuje się kierowaniem zespołami terapeutycznymi.
Miałam, również przyjemność brać udział w naukowym projekcie pt. „adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R- narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych- dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego”. Badanie ADOS-2 jest jednym z elementów procesów diagnostycznych w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RiM.

Ukończyłam kursy/szkolenia:
– kurs doskonalący „Aktywne metody pracy z dzieckiem – muzyka, taniec, plastyka, teatr”
– kurs doskonalący „Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”
– szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
– szkolenie z Metody Handle
– szkolenie „Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych”
– szkolenia „Dotrzeć do serca autyzmu – Program RDI”
– szkolenie wprowadzające do pracy z dziećmi Sandplay Therapy
– szkolenie wprowadzające do pracy z dorosłymi Sandplay Therapy
– szkolenie Terapia Ręki
– szkolenie Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– szkolenie Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
– szkolenie SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja
– szkolenie Stymulacja Mechanizmów Lewopółkulowych
– warsztaty poświęcone technikom terapii osób z autyzmem i innym wyzwaniom rozwojowym prowadzone przez Raun’a Kaufman’a
– szkolenie ADOS – G Clinical Training, zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych oraz w badaniach naukowych
– Picture Exchange Communication System – Poziom 1
– PECS Rozwijanie kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych
– uczestnictwo w dwuletnim projekcie europejskim „Bringing up children. Who is joining the process”- dotyczącym szeroko rozumianej pomocy w wychowaniu i rozwoju dzieci,
– kurs Neuropsychologia Kliniczna Dziecka
– szkolenie „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”
– szkolenie „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku przedszkolnym IDS – P”
– szkolenie KORP – narzędzie do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
– Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop
– Early Start Denver Model: Advanced Course Workshop.

Brałam również udział w konferencjach związanych z pracą z dziećmi.