Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, ze specjalizacją glottodydaktyczną oraz studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie praktyk w przedszkolach, szkołach, prywatnych gabinetach, centrach medycznych i szpitalach, gdzie prowadziłam diagnozę i terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Prowadzę terapię indywidualną pacjentów z różnorodnymi trudnościami z zakresu logopedii oraz integracji sensorycznej. Staram się łączyć te dwie dziedziny, gdyż zestawienie to przynosi najlepsze efekty w terapii.

Na zajęciach stawiam przede wszystkim na bezpieczeństwo oraz przyjazną atmosferę, która jest podstawą osiągania postępów w terapii. Ważne jest dla mnie, żeby były one odczuwane przez dziecko. W swojej pracy przywiązuję szczególną uwagę do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

Staram się cały czas pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności terapeutyczne. Skończyłam również szkolenia:
• Alternatywne metody komunikacji w pracy logopedy
• Szkolenie PECS – poziom 1
• Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
• Logorytmika
• Grow with play – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka
• Trening Umiejętności Społecznych
• Mutyzm wybiórczy w gabinecie logopedycznym
• Opóźniony rozwój mowy – podejście praktyczne
• Jąkanie – skuteczne techniki pracy logopedycznej okiem praktyka
• Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu
• Ćwiczenia warunkowania słuchowego
• Masaż logopedyczny w praktyce terapeuty
•Warsztat wywoływania głosek
• Terapia głosek tylnojęzykowych (kappacyzm, gammacyzm, hittacyzm)
• Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko