Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ze specjalizacją Pedagogika Terapeutyczna, Wychowanie Przedszkolne oraz Terapia Pedagogiczna. Pracą z dziećmi zajmuję się od 2013r, od dwóch lat moimi podopiecznymi są dzieci ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas praktyk w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym asystowałam dzieciom podczas zajęć grupowych oraz prowadziłam terapię indywidualną.
Aktualnie odbywam specjalistyczny staż terapeutyczny w zakresie terapii dzieci z autyzmem i pracy z rodziną w Fundacji Synapsis.

W Punkcie Przedszkolnym RiM prowadzę indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Staram się aby na moich zajęciach dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie, gdyż w takich warunkach najlepiej nabywa się umiejętności. Szafki w mojej sali skrywają wiele ciekawych zabawek i przedmiotów, ponieważ motywacja do pracy to duża część sukcesu ???? Podczas terapii wykorzystuję różnorodne metody wspierające rozwój dzieci m.in. elementy terapii behawioralnej, metody ESDM oraz wprowadzam komunikację alternatywną i wspomagającą.

Ukończyłam kursy/ szkolenia:
•The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop)- I stopień
•Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy
•Picture Exchange Communication System- poziom I
•Program Rozwoju Komunikacji MAKATON- poziom podstawowy
•KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
•VB – MAPP Ocena umiejętności i planowanie terapii
•Trening Umiejętności Społecznych
•Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
•Trening jedzenia. Trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju