Od ponad ośmiu lat pracuję z powołania z dziećmi z Całościowymi zaburzeniami rozwoju. Moja praca jest moją pasją. Pracowałam w placówkach terapeutycznych, integracyjnych oraz w środowisku rodzinnym. Prowadziłam terapię indywidualną, diady, triady oraz grupy terapeutyczne (z elementami pracy nad umiejętnościami społecznymi). Diagnozowałam małe dzieci za pomocą profilu PEP – R oraz dzieci starsze (diagnoza funkcjonalna). Odbyłam szkolenie uprawniające do diagnozowania i planowania terapii za pomocą VB MAPP. Jestem po szkoleniu bazowym z metody ESDM. Odbyłam dwuletni staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis. Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalności “Psychopedagogika kreatywności.

Ponieważ uwielbiam komunikować się ze światem zostałam logopedą. Pomagam dzieciom odkryć możliwości jakie niesie ze sobą skuteczna komunikacja.

Szczególnie interesuje mnie rozwój mowy czynnej u dzieci ze spektrum autyzmu.

Lubię koty ponieważ są nieprzewidywalne i pełne gracji. Lubię chodzić po górach – bo to wyzwanie. Kocham śpiewanie…więc moje zajęcia prowadzę śpiewająco!

Szkolenia:

Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop – Model wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
MAKATON szkolenie podstawowe (Placówka szkoląca: Program Rozwoju Komunikacji Makaton )
Makaton szkolenie zaawansowane (Placówka szkoląca: Program Rozwoju Komunikacji Makaton )
„Podstawy diagnozy i terapii autyzmu – I stopień” (Placówka szkoląca: Sotis)
„Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera” (Placówka szkoląca: Sotis)
„Zachowania trudne – teoria i praktyka” (Placówka szkoląca: Sotis)
KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,
VB – MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych według metody dr Swietłany Masgutowej

Staże terapeutyczne:

Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
data.10.2014 – 06.2015 r., czas szkolenie teoretyczne 32 godziny, staż terapeutyczny 60 godzin.

Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
data.10.2015 – 06.2016 r., czas szkolenie teoretyczne 16 godzin, staż praktyczny 20 godzin.

Centrum Terapii Autyzmu SOTIS
Data 03 – 08.2011 r. czas 6 miesięcy