Dr Andrzej Sadowski

Doktor nauk medycznych, specjalista rehabilitacji chorób narządu ruchu, chirurg, dyplomowany instruktor terapii manualnej. Lekarz praktyk używający technik medycyny manualnej na codzień. Bezpośredni uczeń Profesora Karela Lewita z Pragi. 35-letnie doświadczenie w nauczaniu terapii manualnej w środowisku fizjoterapeutów i lekarzy. Były wieloletni wiceprezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.Pracował w Instytucie Reumatologii w Warszawie. Redaktor naukowy i tłumacz podręczników z zakresu rehabilitacji i medycyny manualnej.

Diagnozuje pacjentów z chorobami i bólem w obrębie kręgosłupa oraz stawów kończyn. Wykonuje zabiegi terapii manualnej i zleca zabiegi rehabilitacyjne.