mgr. sztuki Iga Orłowska

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie na kierunku malarstwo, w specjalności malarstwo w scenografii. Ukończyłam również Akademię Pedagogiki Specjalnej (Instytut Edukacji Artystycznej) w Warszawie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, w obszarze kształcenia nauk humanistycznych społecznych oraz w obszarze sztuki.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam pracując jako opiekunka w Polsce oraz za granicą w USA, były to dzieci ze spektrum autyzmu oraz nadpobudliwością. Prowadziłam również wielokrotnie zajęcia plastyczne z dziećmi, wdrążając je w sztukę oraz polegające na tworzeniu prac różnymi technikami.

Prowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi staram się spojrzeć na sztukę ich oczami. Poprzez sztukę każdy może wyrazić swoje emocje, odczucia, dlatego staram się im dać dużo swobody przy tworzeniu rozmaitych prac plastycznych, by mogły jak najbardziej wyrazić siebie. Dziecko może pokazać to narysowanym kształtem postaci, kolorystyką jakiej używa w pracach, walorami kolorystycznymi a nawet i małym akcentem zawartym w ich pracy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam również na praktykach, charakteryzując dzieci do przedstawień teatralnych oraz na wydarzeniach między innymi takich jak Europejskie Dni Opery, Dzień Ziemi, festyny organizowane na Dzień Dziecka.

Aktualnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku: Przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje nauczycielskie.

F