mgr Anna Maciejczuk

W Punkcie Przedszkolnym RiM mam przyjemność być dyrektorem. Po pierwsze dlatego, że mogę obserwować zmiany zachodzące w rozwoju Naszych Przedszkolaków, a po drugie mam zaszczyt współpracować z osobami, które uwielbiają swoją pracę. Dokształcają się, żeby jak najlepiej wspierać maluchy, oraz mają poczucie humoru potrzebne w życiu zawodowym i prywatnym.

Mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie zespołowych dyskusji (czasem bardzo burzliwych), oraz rozmów z rodzicami Naszych Przedszkolaków.
Od czasu do czasu na zajęcia grupowe wbiegają moje dwa psy, które chętnie bawią się z dziećmi. I pracują jako mali, włochaci terapeuci 🙂

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe ze Stosowanej Analizy Zachowania, oraz Organizacji i Zarządzania Placówką Oświatową.

Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii zdobyłam na czteroletnim Kursie Psychologii Analitycznej C.G. Junga. Wykorzystuje je w trakcie prowadzenia terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora IAAP (International Association for Analytical Psychology).

Pracę zawodową z dziećmi ze spektrum autyzmu rozpoczęłam w 2006 r. na Oddziale Dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od kilku lat oprócz pracy klinicznej zajmuje się kierowaniem zespołami terapeutycznymi.

Miałam, również przyjemność brać udział w naukowym projekcie pt. „adaptacja i walidacja polskiej wersji ADOS-2 i ADI-R- narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu i monitorowania postępów w terapii osób nimi dotkniętych- dla celów standaryzacji procesu diagnostycznego”.

Ukończyłam kursy/ szkolenia:

 • kurs doskonalący „Aktywne metody pracy z dzieckiem – muzyka, taniec, plastyka, teatr”
 • kurs doskonalący „Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”
 • szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • szkolenie z Metody Handle
 • udział w Konferencji – Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia
 • udział w Konferencji – Trudne zachowania – pozytywne podejście
 • udział w Konferencji AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości
 • udział w Konferencji „Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole – droga do samodzielności”
 • szkolenie „Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych”
 • szkolenia „Dotrzeć do serca autyzmu-Program RDI”
 • szkolenie wprowadzające do pracy z dziećmi Sandplay Therapy
 • szkolenie wprowadzające do pracy z dorosłymi Sandplay Therapy
 • szkolenie Terapia Ręki
 • szkolenie Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • szkolenie Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • szkolenie SLI – specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja
 • szkolenie Stymulacja Mechanizmów Lewopółkulowych
 • warsztaty poświęcone technikom terapii osób z autyzmem i innym wyzwaniom rozwojowym prowadzone przez Raun’a Kaufman’a
 • szkolenie ADOS – G Clinical Training
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1
 • PECS Rozwijanie kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych
 • uczestnictwo w dwuletnim projekcie europejskim „Bringing up children. Who is joining the process”- dotyczącym szeroko rozumianej pomocy w wychowaniu i rozwoju dzieci
 • kurs Neuropsychologia Kliniczna Dziecka
 • Early Start Denver Model: Introduction Course Workshop
 • zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych oraz w badaniach naukowych
 • szkolenie „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”
 • szkolenie „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku przedszkolnym IDS – P”
 • szkolenie KORP – narzędzie do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
F