Integracja Sensoryczna Pruszków

Integracja sensoryczna to proces, który zachodzi w ludzkim organizmie i polega na odbieraniu przez mózg oraz rozpoznawaniu, segregowaniu i łączeniu za jego pomocą wszystkich sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem dostępnych zmysłów.

Terapia Integracji Sensorycznej polega na indywidualnych, ukierunkowanych i prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę ćwiczeniach w formie zabawy z dzieckiem. Właściwy dobór ćwiczeń i aktywności pozwala wyzwolić w dziecku konkretne reakcje w taki sposób, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas integracji sensorycznej stosowane są aktywności, które poprzez stawianie dziecku kolejnych „wyzwań” stymulują jego mózg. Są one dobrane w taki sposób, by zawsze kończyły się dla dziecka sukcesem. Mechanizm ten wzmacnia skuteczność terapii z uwagi na zaangażowanie podopiecznego. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do terapii sali. W trakcie jej trwania stosowany jest sprzęt i pomoce zaprojektowane w taki sposób, by zaangażować we wskazane ćwiczenia całe ciało oraz wszystkie zmysły, usprawnić funkcjonowanie dziecka i wspierać jego rozwój ruchowy. Sesje terapeutyczne trwają około godziny, przy czym czas dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dziecka.

Rodzaje zmysłów

Uważany za najważniejszy ze wszystkich zmysłów, ponieważ większość informacji z zewnątrz, które trafiają do mózgu człowieka, pochodzi właśnie ze zmysłu wzroku. Przypada na niego największa liczba fotoreceptorów (około 250 milionów). Fotoreceptory to biologiczne czujniki umiejscowione na dnie oka, które zamieniają światło padające na nie w impulsy elektryczne. Te następnie trafiają do mózgu za pomocą nerwu wzrokowego i stają się widzeniem. Pamiętajmy, że od prawidłowego wzroku i dobrego widzenia zależy komfort życia człowieka i prawidłowe poznanie.

Słuch, podobnie jak wzrok, pełni bardzo istotną funkcję nie tylko w życiu człowieka, ale i innych ssaków oraz ptaków. Właściwy receptor, który odpowiedzialny jest za odbieranie fal akustycznych, znajduje się w uchu wewnętrznym (dokładniej w ślimaku) i nazywany jest narządem spiralnym Cortiego. To tam zachodzi przetworzenie fal akustycznych na impulsy nerwowe.

Dzięki zmysłowi dotyku poznajemy świat w sposób „namacalny”. Dotykanie pozwala nam odnaleźć się w otoczeniu i przestrzeni. Odczuwalne jest dla nas delikatne muśnięcie, silny ucisk, ból, gorąco i zimno czy drgawki. Wyróżniamy również zjawisko nazywane czuciem głębokim – dzięki niemu odbieramy ruchy własnego ciała (na przykład napięte i rozluźnione mięśnie). Co ciekawe, Dzięki rozbudowanemu zmysłowi dotyku możemy również w dużej części niwelować brak innych zmysłów, np. niewidomi czytają opuszkami palców pismo Braille’a, a niesłyszący są w stanie „słyszeć” muzykę poprzez odpowiednio silne wibracje.
Smak to podobnie jak zmysł wzroku, słuchu i dotyku jeden z podstawowych zmysłów dostępnych naszemu organizmowi. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za analizę składu pokarmu, co pozwala nam delektować się i smakować przyjmowane pożywienie. Różne smaki odczuwamy dzięki kubkom smakowym znajdującym się na języku. Wyróżniamy cztery podstawowe smaki: słodki, kwaśny, słony i gorzki. W literaturze coraz częściej wymienia się także piąty smak – umami.
Inaczej węch. To jeden z dwóch zmysłów chemicznych. Działanie tego zmysłu polega na wykrywaniu zapachów i rozpoznawaniu bodźców, jakimi są cząsteczki określonych związków chemicznych lub ich mieszaniny.

Umożliwia czucie położenia ciała w przestrzeni. Gdyby nie on, nie bylibyśmy w stanie wykonać samodzielnie ani jednego kroku. Receptory odpowiedzialne za zmysł równowagi znajdują się w uchu.

Umożliwia orientację w ułożeniu części ciała względem siebie. Odczucia proprioceptywne to odczucia, które docierają do nas z mięśni i stawów. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić pozycję naszego ciała bez kontroli wzroku (zapinamy guziki od koszuli nie patrząc na dłonie, schodzimy po schodach nie spoglądając na stopy). Zmysł propriocepcji bywa również nazywany zmysłem pozycji ciała.

Nieprawidłowości w procesie integracji sensorycznej:

 • trudności w mówieniu, uczeniu się, zapamiętywaniu, czytaniu i pisaniu,
 • nadpobudliwość,
 • zbyt niski poziom aktywności,
 • problemy z koordynacją ruchową,
 • trudności z utrzymaniem równowagi,
 • zwiększona wrażliwość na bodźce dotykowe (dzieci nie lubią mycia włosów, czesania, chodzenia boso), słuchowe (nie lubią hałasu, głośnego radia) lub wzrokowe (dzieci mrużą oczy, razi je światło),
 • zbyt duża wrażliwość na ruch (np. choroba lokomocyjna),
 • niska samoocena,
 • niechęć do aktywności plastycznych (malowania, lepienia z plasteliny, rysowania, wycinania),
 • obniżona sprawność ruchowa (dzieci słabiej biegają, skaczą, mają trudności w jeżdżeniu na rowerze),
 • problemy z czynnościami samoobsługowymi (wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, wkładanie ubrań).

Służymy Państwu pomocą
Jeżeli nasuwają się Państwu jakieś pytania dotyczące integracji sensorycznej, macie pewne wątpliwości lub nie jesteście czegoś pewni, prosimy o kontakt. Niektóre czynności i procesy diagnostyczne lub dotyczące samego funkcjonowania różnego rodzaju terapii mogą wydawać się skomplikowane lub żmudne. Prosimy pamiętać, że zapewniamy Państwu pomoc na każdym etapie współpracy. Zadbajcie o rozwój swojego dziecka w Centrum Rehabilitacji i Mowy!