Fundacja

Fundację RiM wsparli:

Fundacja RiM – dla dzieci z autyzmem powstała z potrzeby niesienia profesjonalnej pomocy dzieciom z autyzmem, z troski o nie oraz ich rodziny, z pasji terapeutów i wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

AUTYZM to ZABURZENIA ROZWOJU NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH – psychicznych, sensorycznych, ruchowych, komunikacyjnych.
Pojawia się już we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie.

Dziecko z autyzmem ma w różnym stopniu utrudniony proces nauki, poznania świata, relacji międzyludzkich.

Często nie potrafi bawić się z rówieśnikami, nie komunikuje swoich potrzeb, nie przetwarza prawidłowo komunikatów od innych.

Może mieć zaburzenia mowy oraz różnych zmysłów – słuchu, węchu, dotyku, zaburzenia integracji sensorycznej.

Dziecko takie może być przepełnione wewnętrzną pustką, albo wręcz przeciwnie nadmiarem bogatych przeżyć wewnętrznych. Mieć niezrozumiałe dla innych zachowania.

Dziecko ze zdiagnozowanym autyzmem NIE MUSI być skazane na niepełnosprawność do końca życia.
Dlatego WIEK DZIECKA podejmującego właściwą terapię jest KLUCZOWY!

Zbyt późna diagnoza i rehabilitacja redukuje potencjalne rezultaty procesu terapeutycznego.

Problemem jest:

 • Strach rodziców przed diagnozą.
 • Niskie uwrażliwienie pediatrów, lekarzy pierwszego kontaktu na występowanie objawów mogących świadczyć o zaburzeniach autystycznych.
 • Późna diagnoza – w przypadku wątpliwości badania można przeprowadzać już u bardzo małych dzieci, nawet półrocznych.
 • Czas oczekiwania na terapię i rehabilitację dziecka w państwowych placówkach zdrowia.
 • Brak szerokiego dostępu do badań przesiewowych w kierunku autyzmu, np. u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Niewielka ilość przedszkoli dla dzieci z autyzmem, które potrzebują min. 25 godz. tygodniowo właściwej terapii.
 • Obawa nauczycieli przed nauczaniem dzieci z autyzmem, brak wiedzy jak wspomagać takie dziecko.
 • Brak świadomości społeczeństwa czym jest autyzm – brak otwartości i wiedzy nt. kreowania otoczenia i zachowań przyjaznych osobom z autyzmem.

Fundacja RiM w mediach

Panorama Pruszkowska, telewizja TEL-KAB  – ZOBACZ

Radio dla Ciebie – POSŁUCHAJ

Paulina Kamyk

Prezes Zarządu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej, PR i CSR, a także organizacji i realizacji projektów naukowych i społecznych. Do jednego z większych, realizowanych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, należał pogram pilotażowych badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w różnych krajach świata. Program ten oprócz wydarzeń i promocji, obejmował również współpracę z Ministerstwem Zdrowia podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Barbara Kropielnicka

Inicjatorka, Fundatorka, Członek Zarządu. Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Tomatisa. Właścicielka i dyrektor Centrum Rehabilitacji i Mowy RiM, a także założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RiM oraz Punktu Przedszkolnego RiM dla dzieci z autyzmem. Placówki te działają na terenie Pruszkowa, zatrudniają doświadczonych specjalistów i oferują szereg zaawansowanych, specjalistycznych terapii stosowanych na świecie w rehabilitacji dzieci z autyzmem.
Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pod opieką Profesora Henryka Skarżyńskiego.

„Autyzm – ląd do odkrycia”.
Spotkanie i mini-konferencja inaugurujące działalność Fundacji RiM.

7 grudnia 2017r., w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, odbyło się spotkanie i mini-konferencja nt. autyzmu, inaugurująca działalność Fundacji RiM – dla dzieci z autyzmem

Na spotkanie przyszło ponad 120 osób, a wśród nich rodzice, specjaliści i nauczyciele.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi Michałowi Landowskiemu za to, że uczestniczył w tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu, a także dwóm wspaniałym Mamom dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które wystąpiły i podzieliły się swoimi doświadczeniami.

Część merytoryczną zapewnili terapeuci Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Mowy RIM oraz Punktu Przedszkolnego RiM.

To dopiero początek drogi Fundacji. Tytuł spotkania „Autyzm – ląd do odkrycia” był oczywiście zamierzony, bo temat jest bardzo szeroki i wiele jego aspektów jest jeszcze do odkrycia, o wielu trzeba rozmawiać, dzielić się wiedzą i doświadczeniami.

AKADEMIA  RODZICA
Cykl bezpłatnych warsztatów pt. „Jak wychować dziecko, które ma problemy rozwojowe”.

Warsztaty skierowane są do rodziców, którym trudno jest wychowywać dziecko z problemami rozwojowymi, trudno im zbudować z nim pozytywną relację, czują się bezsilni, że nie mogą dziecku pomóc, potrzebują wsparcia – zarówno merytorycznego, jak i psychologicznego oraz emocjonalnego (grupa wsparcia)

Celem warsztatów jest m.in. przekazanie wiedzy nt. mechanizmów kierujących dzieckiem z autyzmem, przedstawienie różnych metod i sposobów wychowywania oraz pracy z dzieckiem, a także mają stworzyć wspólną przestrzeń wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Bieżąca edycja warsztatów rozpoczęła się w grudniu 2017r.

Rodzice, od których tak wiele zależy powinni być wyposażeni w wiedzę, metody oraz siłę i motywację do pracy z dzieckiem w domu. To jest trudne, ponieważ terapia w autyzmie jest długotrwała, monotonna, efekty widoczne są często dopiero po długim czasie.

Podczas sesji w ośrodkach, terapeuta pracuje z dzieckiem i opiekunem, dając szereg wskazówek do pracy w domu. W przypadku dzieci z autyzmem to właśnie w środowisku najbliższych, w domu, odbywa się ta właściwa, najważniejsza część terapii.

 • od grudnia trwa Akademia Rodzica – cykl bezpłatnych warsztatów „Jak wychować dziecko, które ma problemy rozwojowe”.
  Warsztaty odbywają się w Pruszkowie. Szczegółowy program poniżej.

Przekaż darowiznę za pomocą Przelewy24. Wybierz kwotę poniżej:

darowizna-fundacja-rim-10-pln
darowizna-fundacja-rim-20-pln
darowizna-fundacja-rim-50-pln
darowizna-fundacja-rim-100-pln

INNA KWOTA darowizny na realizację celów statutowych – na konto Fundacji:
mBank  02 1140 2004 0000 3102 7735 9459

Fundacja RiM
ul. Ołówkowa 39, 05-800 Pruszków
KRS 0000709911
Konto: mBank  02 1140 2004 0000 3102 7735 9459

e-mail: fundacja@centrum-rim.pl
tel. 664 246 890
Facebook

F