Fundacja

Dla dzieci i ich rodzin dotkniętych autyzmem.

Chcemy pomagać bo wiemy jak!

Fundacja RiM powstała z potrzeby niesienia profesjonalnej pomocy dzieciom z autyzmem, z troski o nie oraz ich rodziny, z pasji terapeutów i wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi.

Wiek dziecka podejmującego właściwą terapię jest kluczowy. Zbyt późna diagnoza i rehabilitacja redukuje potencjalne rezultaty procesu terapeutycznego. Niestety, wiele rodzin zbyt długo czeka na terapię w państwowych placówkach zdrowia, jednocześnie nie mogąc sobie finansowo pozwolić na prywatną terapię. Inną kwestią jest brak wiedzy – rodziców, opiekunów – w zakresie rozpoznawania objawów autyzmu u małych dzieci, co opóźnia postawienie diagnozy kierującej na właściwą terapię.

Priorytetowymi obszarami działania Fundacji RiM są:

  1. Dofinansowanie diagnostyki, specjalistycznych terapii i rehabilitacji dzieci z problemami rozwojowymi w niepublicznych placówkach.
  2. Wsparcie dla rodzin dzieci dotkniętych autyzmem.
  3. Organizacja i dofinansowanie warsztatów, turnusów, szkoleń, wydawanie poradników, broszur, itp. dla rodziców, terapeutów, a także dzieci na temat autyzmu.
  4. Organizacja konferencji i kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu oraz funkcjonowania ludzi z autyzmem w społeczeństwie.
  5. Zaangażowanie w badania nad autyzmem.
  6. Zaangażowanie w rozwój badań przesiewowych dot. wykrywania chorób autystycznych.

Fundacja RiM – po prostu musiała powstać…

To naprawdę boli gdy przychodzi do ciebie mama z dzieckiem z autyzmem, ty widzisz, że jesteś w stanie im pomóc poprzez właściwą terapię i rehabilitację, ale mama ta nie ma wystarczających środków finansowych nawet na podstawowe potrzeby, a co dopiero na terapię kilka razy w tygodniu…

Barbara Kropielnicka, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji RiM:

Kiedy powstało Centrum RiM (Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Mowy w Pruszkowie) i zaczęły zgłaszać się do nas pierwsze dzieci z autyzmem, już wtedy pojawił się problem finansowania terapii. Z bólem serca musieliśmy informować, że terapia zaburzeń związanych z autyzmem to szereg oddziaływań terapeutycznych, w wymiarze wielu godzin tygodniowo. Niejednokrotnie rodzice naszych małych pacjentów rezygnowali ze względów finansowych lub też ograniczali ilość godzin terapii do minimum. Odsyłaliśmy ich wtedy do innych fundacji, w których z różnym skutkiem starali się o wsparcie finansowe.

Kolejnym impulsem do powołania Fundacji RiM były sytuacje, w których rodzice naszych pacjentów chcieli wspomóc finansowo inne potrzebujące rodziny, poprzez sponsorowanie terapii ich dzieci … to nas bardzo wzruszało.

“Kropkę nad i” postawiły wizyty w innych fundacjach w różnych zakątkach świata. Szczególnie zapadła mi w pamięci wizyta w ośrodku St. Giles na Tasmanii (Australia) – z którym zresztą podejmujemy współpracę. Tam zobaczyłam jak niesamowicie, prężnie i skutecznie działa fundacja. Pozazdrościłam im dosłownie wszystkiego… już nie wspominając o klimacie 🙂

Po powrocie z Australii od razu postanowiłam, że zakładamy fundację! Zaczęłam poszukiwać prezesa …i tutaj pojawiła się Paulina Kamyk, z którą wcześniej współpracowałam w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Paulina to osoba o niezwykłej wrażliwości na potrzeby innych, ciepła, niezwykle życzliwa, z kosmosem pomysłów oraz zacięciem do pracy. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej pani prezes. A praca prezesa fundacji łatwa nie jest! To głównie pozyskiwanie sponsorów i funduszy na terapię i rehabilitację. W zamian teoretycznie nie możemy zbyt wiele zaoferować poza – i aż – satysfakcją sponsora , czy darczyńcy, że coś dobrego wspólnie z nami zrobili dla drugiego, małego człowieka. Wystarczyło mi i Paulinie jedno spotkanie w Cafe Malavi w Pruszkowie (zresztą w tym miejscu zapada większość ważnych decyzji dla RiM-u 🙂 ). I tak 1.08.2017r., u notariusza, podpisałyśmy Akt powołujący do życia Fundację RiM – dla dzieci z autyzmem.

Paulina Kamyk

Prezes Zarządu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej, PR i CSR, a także organizacji i realizacji projektów naukowych i społecznych. Do jednego z większych, realizowanych w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, należał pogram pilotażowych badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w różnych krajach świata. Program ten oprócz wydarzeń i promocji, obejmował również współpracę z Ministerstwem Zdrowia podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Barbara Kropielnicka

Inicjatorka, Fundatorka, Członek Zarządu. Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody Tomatisa. Właścicielka i dyrektor Centrum Rehabilitacji i Mowy RiM, a także założycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RiM oraz Punktu Przedszkolnego RiM dla dzieci z autyzmem. Placówki te działają na terenie Pruszkowa, zatrudniają doświadczonych specjalistów i oferują szereg zaawansowanych, specjalistycznych terapii stosowanych na świecie w rehabilitacji dzieci z autyzmem.
Wiedzę i doświadczenie zdobywała w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, pod opieką Profesora Henryka Skarżyńskiego.

Fundacja RiM dopiero rozpoczyna swoją działalność oraz poszukiwanie sponsorów i darczyńców.
W tym momencie nie jesteśmy w stanie jeszcze dofinansować terapii dzieci jej potrzebujących, ale możemy już zaproponować Państwu inne świadczenia w ramach działalności Fundacji RiM:

  • Zapraszamy do Akademii Rodzica i wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów „Jak wychować dziecko, które ma problemy rozwojowe”. Warsztaty odbywają się w Pruszkowie, a szczegółowy program znajdą Państwo obok.
  • Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje diagnostyczne w Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Mowy RiM w Pruszkowie. Bezpłatne konsultacje potrwają do końca września.
    Wystarczy zadzwonić pod nr 664 246 890, umówić dogodny termin i przyjść na wizytę.

Wierzymy, że działania Fundacji RiM znajdą uznanie i wsparcie zarówno ze strony pruszkowskiej społeczności oraz biznesu, jak i innych wspaniałych ludzi, firm i organizacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wkrótce opublikujemy numer konta, na które będzie można przekazywać darowizny na cele statutowe Fundacji RiM.

F
CENTRUM RIM